Informace pro pozůstalé

Nevíte si rady? Netušíte jak postupovat a na koho se obrátit?
Nabízíme Vám základní informace o tom, co dělat v případě úmrtí.

Co dělat v případě úmrtí doma

 • Kontaktujte lékaře, po jeho odjezdu kontaktujte naši pohřební službu.
 • Naši zaměstnanci, kteří se dostaví pro zesnulého,Vás budou informovat
  o dalších krocích.

Co dělat v případě úmrtí v nemocnici nebo jiném zdravotnickém
či sociálním zařízení

 • Po obdržení zprávy o úmrtí kontaktujte naši nejbližší kancelář. Zde získáte informace o dalším postupu v zařizování smuteční záležitosti.

Co si vzít s sebou k vyjednání pohřbu

 • Občanský průkaz zesnulého
 • Rodný list zesnulého / Křestní list zesnulého (pakliže je k dispozici)
 • Oddací list
 • U vdovců a vdov Úmrtní list manžela nebo manželky
 • Oblečení pro zesnulého

Tyto doklady jsou nutné k vyřízení úmrtního listu.
Ten i vše ostatní za Vás vyřídíme my.

Nárok na pracovní volno při vyřizování pohřbu

Při vyřizování pohřbu máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

 • tři dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte
 • dva dny při obstarávání pohřbu jinému rodinnému příslušníkovi nebo osobě bydlící s těmito ve společné domácnosti

Potvrzení, které předložíte zaměstnavateli, Vám vystavíme u nás.

Úmrtní list

Na základě zákona o matrikách 301/2000 Sb. vydá matrika do 30 dnů po úmrtí oprávněným osobám úmrtní list. Úmrtní list bude vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům.

Notářské řízení

K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.

Formulář pro smuteční řeč

INVA

Naše pohřební služba nabízí komplexní pohřební a kremační služby.

Ušetříme Vám nejen peníze, ale hlavně čas a ten je nejcennější.

Ve chvílích nejtěžších, při ztrátě Vašich blízkých, Vám nabízíme jistotu profesionálních služeb a etický přístup našich zaměstnanců.

smaller greater