Slovníček pojmů

Pro lepší orientaci připojujeme stručný slovníček pojmů používaných na našich stránkách.

Hrobové místo

Konkrétní prostor na hřbitově, kde může být vykopán jednotlivý hrob nebo být vyzděný prostor, tzv. hrobka. Do hrobu lze uložit rakev nebo urnu s popelem zemřelého.

Chladící zařízení

Místo, kde je do pohřbu či kremace, uloženo tělo zesnulého

Kolumbárium

Kolumbárium je místo určené k uložení uren.

Ohledací list

Lékař provede ohledání zesnulého, na jehož základě vystaví ohledací list. Při úmrtí doma, může lékař nařídit zdravotní pitvu.

Parte

Smuteční oznámení (barevné či černobílé).

Rozptyl (smísení)

Popel z urny je uložen na hřbitově bez účasti pozůstalých.

Tlecí doba

Tlecí doba je doba, kdy dochází k rozkladu těla zemřelého a je u jednotlivých hřbitovů různá.
Tlecí dobu stanovuje správce hřbitova.

Urna

Urna je plastová schránka, určená k uchovávání popela zemřelého.

Úmrtní list

Úmrtní list vystaví příslušná matrika dle místa úmrtí a zašle jej poštou doporučeně na adresu objednatele pohřbu.

Vsyp

Probíhá ve Zlíně dvakrát ročně (jarní a podzimní), v Malenovicích jednou za rok .Popel je uložen do připravené jamky na vsypové loučce . Součástí vsypu je obřad.

INVA

Naše pohřební služba nabízí komplexní pohřební a kremační služby.

Ušetříme Vám nejen peníze, ale hlavně čas a ten je nejcennější.

Ve chvílích nejtěžších, při ztrátě Vašich blízkých, Vám nabízíme jistotu profesionálních služeb a etický přístup našich zaměstnanců.

smaller greater